Çevre Politikamız

Sürdürülebilirliğin temel ilkelerinden biri olan çevreyi bugünün ve yarının kuşaklarına en uygun koşullarda bırakmayı amaçlamaktayız.
Bu amaçla tüm üretim zincirimizin her aşamasında çevresel iyileştirmeler üzerine çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.
Hedeflerimiz doğrultusunda personellerimizin eğitim seviyesini arttırarak sürekli iyileştirmek politikamızdır.

Sonuç odaklı sürdürülebilirlik adımlarının sosyal ve kültürel değerlerin korunmasının entegre bir yaklaşımla gerçekleştirilebileceğine inanarak oluşturduğumuz temel politikalara uyum çerçevesinde yenilikçi önlemler almaya devam ediyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Belgesi

Close

Close
Categories